Xử lý lỗi thanh toán

Tôi không thanh toán được bằng PayPal?

1: Dựa trên kinh nghiệm, PayPal có thể có giới hạn giao dịch. Vui lòng kiểm tra điều này với PayPal.

2: Theo quy định của PayPal, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán cần phải ở cùng một quốc gia, nếu không thanh toán sẽ không được phép.

Nếu vậy, vui lòng điền địa chỉ giao hàng giống với địa chỉ thanh toán khi bạn đặt hàng và gửi email tới sales@sexdollsoff.com để cho chúng tôi biết địa chỉ giao hàng chính xác. Chúng tôi sẽ thay đổi điều này cho bạn.

3: Nếu cách trên không hiệu quả, chúng tôi khuyên bạn nên thử bằng Thẻ tín dụng (Visa, MasterCard, JCB, American Express).

Tôi không thể thanh toán bằng Thẻ tín dụng của mình?

1: Đảm bảo tất cả thông tin đều chính xác bao gồm số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, mã CVV và địa chỉ thanh toán.

2: Đảm bảo bạn có đủ tín dụng hoặc số dư tài khoản.

3: Kiểm tra xem thẻ của bạn có được cấp phép hay hạn mức giao dịch trực tuyến mặc định quá thấp.

4: Hãy thử làm mới trang hoặc đăng xuất hoàn toàn rồi đăng nhập lại.

5: Bắt đầu lại với một đơn đặt hàng mới thay vì cố gắng thanh toán lại cho cùng một đơn đặt hàng.

6: Nếu thanh toán của bạn vẫn bị từ chối, bạn có thể cần phải liên hệ với ngân hàng của mình.

Theo mặc định ở tất cả các ngân hàng Thẻ Tín dụng, một phần trong biện pháp bảo mật của họ, họ chặn các giao dịch/thanh toán quốc tế. Trừ khi chủ thẻ yêu cầu mở khóa phương thức bảo mật của họ.

7: Hãy thử sử dụng một thẻ khác.

8: Bạn cũng có thể thanh toán qua PayPal bằng thẻ Tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của mình với tư cách là “khách” Việc này rất an toàn và dễ dàng

9: Hãy thử sử dụng PayPal nếu bạn có tài khoản PayPal.