Điều khoản sử dụng

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Ansky Company Limited 103 Albert Embankment, London SE17TLUnited Kingdom.

Đó là điều khoản và điều kiện của độc giả khi truy cập và đọc trang web sexdollsoff.com (“sexdollsoff.com”), là tên giao dịch của một trong những sản phẩm điện tử do sexdollsoff tạo ra, sexdollsoff cung cấp tài liệu được xuất bản trên sexdollsoff.com trên cơ sở nó từ chối tất cả các bảo đảm liên quan đến như nhau dù rõ ràng hay ngụ ý. Các quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng không bị ảnh hưởng.

Trang này (cùng với Chính sách Bảo mật, Chính sách Trả hàng và Chính sách Giao hàng của chúng tôi) cho bạn biết thông tin về chúng tôi và các điều khoản và điều kiện pháp lý mà chúng tôi bán bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trên trang web của chúng tôi cho bạn.

Các điều khoản này sẽ áp dụng cho bất kỳ hợp đồng nào giữa chúng tôi để bán sản phẩm cho bạn. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng trước khi đặt hàng, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn từ chối chấp nhận các điều khoản này, bạn sẽ không thể đặt hàng bất kỳ sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sửa đổi các điều khoản này theo thời gian. Mỗi khi bạn muốn đặt mua sản phẩm, vui lòng kiểm tra các điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản sẽ áp dụng tại thời điểm đó.

Bằng cách đặt hàng tại sexdollsoff.com, bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để mua các mặt hàng. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn không có quyền hợp pháp để đặt một số hàng hóa nhất định, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn thành đơn đặt hàng.

Tất cả các đơn đặt hàng do bạn thực hiện thông qua trang web sexdollsoff.com đều có thể được chấp nhận và có sẵn. Chúng tôi có thể chọn không chấp nhận đơn đặt hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì.

Giá sản phẩm chính xác tại thời điểm nhập thông tin, tuy nhiên, chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không cần báo trước (mặc dù chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách nếu việc thay đổi giá đó ảnh hưởng đến đơn hàng của Quý khách).

Để tránh nghi ngờ, sẽ không có hợp đồng nào giữa bạn và sexdollsoff về việc sexdollsoff bán cho bạn bất kỳ sản phẩm nào trừ khi và cho đến khi sexdollsoff gửi cho bạn e-mail xác nhận rằng họ đã gửi sản phẩm của bạn.

Để hủy hợp đồng theo quyền hợp pháp của bạn, bạn chỉ cần cho chúng tôi biết rằng bạn đã quyết định hủy. Vui lòng xem Chính sách Trả hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

sexdollsoff tuân thủ Đạo luật bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin chi tiết của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bất kỳ tài liệu nào được tìm thấy trong các trang của sexdollsoff.com, bao gồm văn bản hoặc hình ảnh không được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải xuống, đăng, phát sóng hoặc truyền tải theo bất kỳ cách nào ngoại trừ mục đích sử dụng phi thương mại của cá nhân bạn. Bạn đồng ý không điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ bất kỳ tài liệu nào có trong trang web này. Ngoài ra, tài liệu không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

sexdollsoff cung cấp trang web sexdollsoff.com 'nguyên trạng' và không đảm bảo rằng các chức năng có trong tài liệu có trong trang này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc trang web này hoặc máy chủ cung cấp nó không có vi rút hoặc lỗi hoặc thể hiện đầy đủ chức năng, độ chính xác, độ tin cậy của tài liệu.

Ngoài ra, sexdollsoff không (và từ chối tất cả) tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù ngụ ý, đối với trang web sexdollsoff hoặc thông tin hoặc nội dung có trong trang này.

Điều này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn liên quan đến hàng hóa và sự phù hợp của chúng với mục đích và chất lượng thỏa đáng.

Liên quan đến việc sử dụng trang web sexdollsoff.com (bao gồm bất kỳ đơn đặt hàng sản phẩm nào), trong mọi trường hợp, sexdollsoff sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý:

cho những tổn thất mà cả hai bên không lường trước được khi hợp đồng được thực hiện

đối với những tổn thất không phải do bất kỳ vi phạm nào từ phía nhà cung cấp

đối với tổn thất kinh doanh và / hoặc tổn thất cho những người không phải là người tiêu dùng

Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình theo bất kỳ cách nào đối với:

(a) tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi;

(b) gian lận hoặc xuyên tạc gian lận;

(c) bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản được bao hàm bởi mục 12 của Đạo luật Bán hàng hóa năm 1979 (quyền sở hữu và quyền sở hữu trong im lặng);

(d) bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản được bao hàm bởi mục 13 đến 15 của Đạo luật Bán hàng hóa năm 1979 (mô tả, chất lượng đạt yêu cầu, tính phù hợp với mục đích và mẫu; và

(e) các sản phẩm bị lỗi theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng năm 1987;

Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp và theo cách không vi phạm quyền hoặc hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng và tận hưởng trang web này của bất kỳ bên thứ ba nào, việc hạn chế hoặc ngăn cản đó bao gồm nhưng không giới hạn, hành vi là bất hợp pháp, hoặc có thể quấy rối hoặc gây đau khổ hoặc bất tiện cho bất kỳ người nào và việc truyền tải nội dung tục tĩu hoặc xúc phạm hoặc làm gián đoạn dòng đối thoại bình thường trong trang web này.

Ồ! Điểm không có giá trị tiền tệ và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đổi các sản phẩm kích dục được chỉ định. Phần thưởng sẽ không có sẵn để được hoàn trả cho giá trị tiền mặt của chúng.

Chúng tôi có thể theo thời gian điều chỉnh Oh của bạn! Tính điểm tăng hoặc giảm liên quan đến sai sót kế toán, nhiều tài khoản, khoản tiền hoàn lại được phát hành, sản phẩm bị trả lại hoặc nghi ngờ gian lận mà chúng tôi có toàn quyền.

sexdollsoff có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo hợp đồng do Sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi (có nghĩa là bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi).

Nếu một sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi diễn ra ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng:

(a) chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt để thông báo cho bạn; và

(b) các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng sẽ bị đình chỉ và thời gian thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi sẽ được kéo dài trong suốt thời gian của Sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Trường hợp Sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi ảnh hưởng đến việc giao sản phẩm của chúng tôi cho bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp ngày giao hàng mới với bạn sau khi Sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi kết thúc.

Bạn có thể hủy hợp đồng bị ảnh hưởng bởi Sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi. Để hủy bỏ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn chọn hủy, bạn sẽ phải trả lại (với chi phí của chúng tôi) bất kỳ sản phẩm liên quan nào bạn đã nhận và chúng tôi sẽ hoàn lại giá bạn đã trả, bao gồm mọi phí giao hàng.

Chúng tôi có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho một tổ chức khác, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của bạn hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản này.

Bạn chỉ có thể chuyển quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này cho người khác nếu chúng tôi đồng ý bằng văn bản.

Hợp đồng này là giữa bạn và chúng tôi. Không người nào khác sẽ có bất kỳ quyền nào để thực thi bất kỳ điều khoản nào của nó.

Mỗi đoạn của các điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có liên quan nào quyết định rằng bất kỳ điều khoản nào trong số đó là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các đoạn còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Nếu chúng tôi không kiên quyết yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các điều khoản này, hoặc nếu chúng tôi không thực thi các quyền của chúng tôi đối với bạn hoặc nếu chúng tôi chậm trễ trong việc làm như vậy, điều đó sẽ không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ các quyền của mình đối với bạn và sẽ không có nghĩa là bạn không phải tuân thủ các nghĩa vụ đó. Nếu chúng tôi từ bỏ mặc định của bạn, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy bằng văn bản và điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tự động từ bỏ bất kỳ mặc định nào sau này của bạn.

Luật áp dụng:

Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ chịu sự điều chỉnh và hiểu theo luật của Vương quốc Anh : Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Vương quốc Anh.